W. A. MozartBusta W. A. Mozarta od Emanuela Maxe, nyní umístěná v předsálí Zrcadlové kaple, tvořila v letech 1837 - 1880 výzdobu tzv. Mozartova památníku. První mozartovské muzeum na světě, které vzniklo z dobrovolných příspěvků Pražanů, bylo umístěno v Klementinu. Obsahem památníku byla především všechna v 1. pol. 19. stol. známá vydání Mozartových skladeb a upomínky na Mozartovy pobyty v Praze. Sbírka měla sloužit především hudebníkům a hudebním historikům ke studiu.
Dnes je soubor Mozartova památníku součástí Hudebního oddělení Národní knihovny ČR a je přístupný badatelům.

   
Libuše Piherová

01.12.12