Adresy knihoven, které mají nárok na zasílání povinného výtisku periodik

podle zákona č.46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

2 povinné výtisky

 • Národní knihovna ČR, oddělení periodik - povinné výtisky
  Klementinum 190, 110 01 Praha 1
  tel.: 221 663 305

1 povinný výtisk

 • Moravská zemská knihovna
  Kounicova 65a, 601 87 Brno
  tel.: 541 646 111
 • Knihovna Národního muzea v Praze
  Královská obora 56, 170 76 Praha 7
  tel.: 233 323 289
 • Ministerstvo kultury, Archiv povinných výtisků
  Maltézské náměstí 471/1, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
  tel.: 257 085 111
 • Poslanecká sněmovna, Parlamentní knihovna
  Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
  tel.: 257 174 513
 • Městská knihovna v Praze
  Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1
  tel.: 222 113 207

 • Středočeská vědecká knihovna v Kladně
  Generála Klapálka 1641, 272 80 Kladno
  tel.: 312 627 432
 • Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
  Lidická 1, 370 59 České Budějovice
  tel.: 386 357 561
 • Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
  Smetanovy sady 2, 305 48 Plzeň
  tel.: 377 224 249
 • Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
  Velká Hradební 49, 401 34 Ústí nad Labem
  tel.: 475 220 811
 • Krajská vědecká knihovna v Liberci
  Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec
  tel.: 482 412 111
 • Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
  Hradecká 1250, 500 03 Hradec Králové
  tel. 494 946 271
 • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
  Prokešovo nám. 9, 728 00 Ostrava
  tel.: 596 118 881
 • Vědecká knihovna v Olomouci
  Bezručova 2, 771 66 Olomouc
  tel.: 585 223 441
 • Krajská knihovna v Pardubicích
  Pernštýnské nám. 77, 530 94 Pardubice
  tel.: 466 531 240
 • Krajská knihovna Vysočiny
  Havlíčkovo náměstí 87, 580 01 Havlíčkův Brod
  tel.: 569 400 499
 • Krajská knihovna Františka Bartoše
  tř. Tomáše Bati 204, 761 60 Zlín
  tel.: 577 438 164
 • Krajská knihovna Karlovy Vary
  Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary
  tel.: 353 502 811

 • Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana v Praze
  Ve Smečkách 15, 115 17 Praha 1
  tel.:222 210 492
  (1 povinný výtisk periodického tisku, který je určen pro nevidomé a slabozraké)

>> Oddělení periodik

Hana Nová

01.12.12