Koncepce rozvoje NK ČR jako výzkumné organizace na léta 2010

Koncepce rozvoje NK ČR jako výzkumné organizace na léta 2010-2015

Zpráva o řešení za rok 2011

 

Zpráva o řešení (pdf)

Přílohy za jednotlivé oblasti řešení

Oblast 1

Oblast 2

Oblast 3

Oblast 4

 • Přílohy v jednom souboru obsahují:
  Centrální znalostní databáze RD
  Vstupní formulář průzkumu
  Seznam pracovníků podílejících se na jednotlivých úkolech projektu
  Přehled údajů o sledovaných klimatických podmínkách
  Popis přístroje SurveNIR
 • Cestovní zprávy

 

 

 

01.12.12