RISM online

RISM online

 

Mezinárodní databáze hudebních pramenů RISM (Répertoire International des Sources Musicales) je bezplatně přístupná!


Obsahuje okolo 700 000 záznamů o rukopisných hudebních pramenech, které jsou uloženy ve stovkách světových knihoven a archivů. Na zpracování dle požadovaných vědeckých pravidel se podílí 30 národních redakcí. Nynější volné zpřístupnění nabízí vědecké i interpretační obci přístup k informacím o hudebních pramenech, které jsou často vůbec poprvé zpracovány a zveřejněny a tím dostávají šanci nového vydání a hudebního provozování.
 

Katalogizační záznamy obsahují základní údaje o autorech hudby, titulu, obsazení a související literatuře. Tyto jsou doplněny podrobným popisem rukopisu včetně zjištění opisovačů, původu rukopisu a údaji o době jeho vzniku. Každý záznam obsahuje i hudební incipit, tj. začátek hlasu notového záznamu. Rešerše lze dělat zadáním mnoha vyhledávacích kritérií.


Národní knihovna ČR je v pracích na projektu RISM již mnoho let známá jako jedna z dobře spolupracujících národních redakcí. V současné době se soupis pramenů uložených v České republice rozšířil díky projektu “Budování databáze rukopisných a tištěných hudebních pramenů uložených ve sbírkách na území Čech a Moravy” finančně dotovanému Ministerstvem kultury ČR.

Vstup do RISM online a více informací o spolupracujících institucích je na adrese: http://opac.rism.info


Kontakt na národní redakci v ČR:
Zuzana Petrášková
hudební oddělení NK ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +42 221663129
zuzana.petraskova@nkp.cz

 

 

01.12.12