Semináře, sympózia a kolokvia

 

Níže je uveden výběr drobnějších odborných akcí z posledních let pořádaných nebo spolupořádaných Slovanskou knihovou. Seznam obsahuje semináře, sympózia, kolokvia, kulaté stoly, prezentace publikací a projektů a další typy akcí. Není-li uvedeno jinak, pak je pořadatelem akce Slovanská knihovna.

Slovanská knihovna je dále pořadatelem nepravidelného cyklu Seminář východoevropských dějin

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012Lukáš Babka

01.12.12