Online databáze a ostatní slavistické informační zdroje zpřístupňované ve Slovanské knihovně
On-line databases and other Slavistic information sources accessible in the Slavonic Library


Seznam všech online zdrojů a databází Národní knihovny přístupných ve Slovanské knihovně
(List of on-line sources and databases of the National Library accessible in the Slavonic Library.)

Vzdálený přístup k licencovaným online zdrojům a databázím Národní knihovny (pro registrované uživatele)
(Distant access to the licensed on-line sources and databases of the National Library - for registered users only)


Doporučené licencované slavistické databáze zpřístupňované ve studovně Slovanské knihovny
Recommended licensed Slavistic databases accessible in the Reading Room of the Slavonic Library

 

Anopress
ANL FULL
  Plnotextová databáze ANL FULL
 • databáze plných textů vybraných článků českých periodik vytvářená v Národní knihovně ČR ve spolupráci s firmou Anopress
 • přístup k plným textům je možný z počítačů ve studovnách NK ČR pro všechny registrované uživatele - vyhledávat lze přímo přes nabídku Formuláře v horní liště
EBSCOhost
  EBSCOhost
 • plnotextové databáze fy EBSCO
  • Academic Search Premier (největší databáze, multioborová, obsahuje více než 5.000 titulů v plném textu)
  • Business Source Premier (tematicky pokrývá oblast ekonomie, financí apod.)
  • MasterFILE Premier (multioborová databáze, obsahuje řadu populárně naučných časopisů v plném textu)
  • Newspaper Source (novinové články a zprávy agentur)
  • Regional Business News (novinové články a zprávy agentur s důrazem na USA)
 • retrospektiva zhruba od roku 1991, výběrově i od roku 1965 (plné texty), resp. 1984 (abstrakty)
 • zpřístupněno v rámci licence
ebrary
  ebrary
 • elektronická knihovna
 • kolekce Academic Complete obsahuje více než 43 900 titulů aktuální zahraniční akademické literatury ze 16 klíčových oblastí humanitních a přírodních věd
 • obsahuje publikace světových akademických nakladatelství, v první řadě amerických a britských univerzit, ale i jiných světových renomovaných nakladatelů vědecké literatury. V nabídce všech zařazených nakladatelství lze najít rovněž mnoho publikací se slavistickou tematikou
 • domácí stránka projektu ebrary
  Kluwer
 • přístup k plnotextovým verzím časopisů vydavatelství Kluwer prostřednictvím služby Kluweronline
 • tematicky pokrývá oblasti umění, astronomie a astrofyziky, biologických věd, obchodu, chemie, počítačové a informační vědy, věd o zemi, ekonomie, vzdělávání, elektroinženýrství, inženýrství, věd o životním prostředí, humanitních oborů, práva, jazykovědy, matematiky, medicíny, filozofie, fyziky, psychologie a společenských věd
 • seznam 703 zpřístupněných titulů (plná kolekce Kluweronline)
 • zpřístupněno v rámci licence
Literature Online
  Literature Online
 • elektronická knihovna děl anglické a americké poezie, dramatu a prózy
 • obsahuje více než 350.000 děl v plném textu
 • zahrnuty jsou i biografické a bibliografické informace a další sekundární zdroje
 • zpřístupněno v rámci licence
Web of Knowledge
  Web of Knowledge
 • zahrnuje 2 produkty společnosti ISI (Institute for Scientific Information):
  • Web of Science - citační databáze obsahující bibliografické záznamy vědeckých článků z oblasti výzkumu a vývoje s retrospektivou od roku 1980
  • Journal of Citation Report - databáze vědeckých časopisů excerpovaných ISI
 • stránky projetku WoS (Knihovna AV ČR)

 

Doporučené volně dostupné databázové slavistické informační zdroje
Recommended free Slavistic information sources and databases

 

Žurnal´nyj zal
  Žurnalnyj zal
 • Elektronická knihovna současných ruských literárních časopisů
  Global Books In Print
 • nakladatelská databáze obsahující aktuální nabídku knižních publikací na americkém, kanadském, britském, australském a novozélandském trhu
 • obsaženy jsou i kontakty na jednotlivé vydavatele
  ISRUSBOOK
 • elektronický katalog knih vydaných v ruštině na území Izraele

Michaela Řeháková01.12.12