Projekt digitalizace historických dokumentů ve spolupráci se společností Google

Projekt digitalizace historických dokumentů ve spolupráci se společností GoogleNa počátku roku 2011 byl zahájen společný rozsáhlý několikaletý projekt Národní knihovny ČR a společnosti Google zaměřený na digitalizaci historických dokumentů z fondů knihovny. Výsledkem projektu bude digitalizace přibližně 200 000 starých tisků a tisků 19. století. Ze sbírek Slovanské knihovny byly do programu vybrány především dokumenty vydané mezi roky 1800–1870. Jde zejména o ucelené a historicky cenné sbírky ruské, polské a jihoslovanské provenience. Předpokládá se zpřístupnění podstatné části knihovny Alexandra F. Smirdina, většiny dokumentů ze sbírky Milana Rešetara zaměřené na tematiku Dubrovníku, rozsáhlých celků knih polské provenience ze sbírek Tomasze Ruśkiewicze, Eugeniusze Barwińského a řady dalších.
 

 
Všechny dokumenty zařazené do projektu jsou z hlediska autorského zákona volnými díly, jejich digitální kopie budou tedy volně přístupné na internetu.

Digitální kopie dokumentů z fondu Slovanské knihovny budou dostupné:

  • z webových stránek projektu Google books
  • v digitální knihovně Kramerius
  • odkazy na digitální kopie konkrétních knih budou umístěny rovněž v elektronickém katalogu Slovanské knihovny

 

 

01.12.12