Osobní knihovny ve fondu Slovanské knihovny

 

Osobní knihovny četných postav světové slavistiky, zakoupené či darované Slovanské knihovně v prvních letech její existence, tvoří základ jejích knihovních sbírek. Ačkoliv jsou, díky metodice ukládání a ochrany fondu, fyzicky rozptýleny v depozitářích, lze dodnes jednotlivé knihovny určitým způsobem rekonstruovat. Knihovny některých významných představitelů svých oborů mohou představovat důležitý podklad pro biografická a bibliografická studia.

 

Osobní knihovna Alfreda L. Bema
Význam činnosti Alfreda Ljudvigoviče Bema, předního příslušníka emigrace z území bývalého Sovětského svazu a fakt, že základní část jeho knihovny je částí fondu Slovanské knihovny, přispěl k pokusu o rekonstrukci této knižní sbírky.
Roku 2004 byl zahájena spolupráce Slovanské knihovny s ruským výzkumným centrem Russkaja emigracija, jehož výsledkem bude vydání sborníku studií a dokumentů věnujících se životu a dílu Alfreda Bema před odchodem do emigrace. Součástí sborníku bude rovněž kritický kompletní soupis části Bemovy knihovny, která je součástí fondu Slovanské knihovny.

Z knihovny A. L. Bema – kniha s věnováním Alekseje Michajloviče Remizova

Lukáš Babka

01.12.12