Periodika

 

  Seznam periodik získávaných Slovanskou knihovnou


K obsahu sbírky periodik
 

 
 

Od svého vzniku věnovala Slovanská knihovna zvláštní péči periodickým publikacím. Usilovala o to, aby v ní byly soustředěny veškeré slavistické časopisy a aby každý slovanský národ byl zastoupen svými důležitějšími časopisy společensko-politickými, historickými, jazykovědnými, literárněvědnými, národopisnými, národohospodářskými a rovněž deníky hlavních politických směrů. V knihovně jsou k dispozici uživatelům mj. kompletní nebo téměř kompletní řady mnoha stovek časopisů včetně takových, pro které je charakteristická dlouhá životnost, jako jsou mezi ruskými časopisy např.Žurnal Ministerstva narodnogo prosveščenija (1834-1917), Sovremennik (1836-1866), Otečestvennyje zapiski (1839-1884), Russkij archiv (1863-1915), Vestnik Jevropy (1866-1917), Russkaja starina (1870-1917), Istoričeskij vestnik (1880-1917), Etnografičeskoje obozrenije (1889-1916), Živaja starina (1890-1916) aj., na něž navazují časopisy sovětského období.

Mezi časopisy v ukrajinském oddělení vynikají zvláště Kijevskaja starina (1882-1906) a Literaturno-naukovyj vistnyk (1898-1932).

Mezi srbskými periodiky zasluhují pozornosti především Letopis Matice srpske (1825- dosud), Glasnik Društva srpske slovesnosti (1847-1892), Prosvetni glasnik (1880-1938), Srpski književni glasnik (1901-1914, 1920-1939), Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor (1921-dosud), mezi chorvatskými Danica ilirska (1835-1863), Vijenac (1869-1900), Savremenik Društva hrvatskih književnika (1906-1931), mezi slovinskými Kmetijske in rokodelske novice (1844-1902), Slovenija (1848-1950), Popotnik (1880-1939), Ljubljanski zvon (1881-1941), Dom in svet (1888-1941) atd.

Lužickosrbské oddělení je reprezentováno časopisy Lausitzisches Magazin (1768-1789), Neues Lausitzisches Magazin (1821-1939) a Časopis Maćicy Serbskeje (1848-1937).

Bezmála v úplnosti se v knihovně nachází polský Kwartalnik Historyczny (1887 – dosud), zcela kompletní jsou Slovenské pohl´ady (1881 – dosud).

Z novin mají nemalou historickou cenu zvláště značně torzovité Sanktpeterburgskije vedomosti (1751-1842) a Moskovskije vedomosti (1812-1829) a naopak v relativně uceleném stavu se nacházející krakovský deník Czas (1848-1939).

 

 

 

 

Sanktpereburgskije vedomosti z roku 1751, z období, kdy jejich zahraniční rubriku vedl Michail V. Lomonosov   Poslední, páté číslo tiskového orgánu tajného narodnického spolku „Zemlja i volja“ z roku 1879, tištěné v ilegální Petrohradské svobodné tiskárně   Ručně psaný ruský emigrantský časopis, vydávaný ve 20. letech minulého století v Egyptě

 

Slovanský přehled, jeden z nejstarších českých historických časopisů

Do časopisu Lausitzisches Magazin přispívali převážně pozdější členové Hornolužické učené společnosti ve Zhořelci, která měla značný vliv na celou lužickosrbskou inteligenci

 

 


Lukáš Babka

01.12.12