Práce ruské, ukrajinské a běloruské emigrace vydané v Československu v letech 1918-1945

 

Slovanská knihovna se od počátku 90. let 20. století věnuje systematickému mapování publikační činnosti příslušníků ruské, ukrajinské a běloruské emigrace v meziválečném Československu. Roku 1996 byla první etapa výzkumu završena vydáním třísvazkové bibliografie knižních vydání a seznamu periodik s biografickými údaji o všech autorech Práce ruské, ukrajinské a běloruské emigrace vydané v Československu 1918-1945. Bibliografie byla připravena ve spolupráci se Slovanským ústavem Akademie věd České republiky jako výsledek projektu Grantové agentury České republiky (reg. číslo 404/93/0262).

Druhá fáze tohoto dlouhodobého projektu je zaměřena na vytvoření soupisu obsahů všech periodik vydávaných příslušníky ruské, ukrajinské a běloruské emigrace v meziválečném Československu. Výsledek tohoto programu očekáváme v příštích letech.


Lukáš Babka

01.12.12