Realizované projekty mikrofilmování a digitalizace periodik

 

Do dosud uskutečněných programů mikrofilmování a digitalizace byly vybrány ty části sbírky periodik Slovanské knihovny, které jsou unikátní a vzácné, svou komplexností tvoří základ fondu Slovanské knihovny a v žádné světové knihovně se nenacházejí v podobném rozsahu a úplnosti. Jedná se o dva typy periodik:
 

  1. noviny a časopisy vydávané příslušníky ruské, ukrajinské a běloruské emigrace v Československu v letech 1918-1945
     

  2. noviny ze sbírky bývalého Ruského zahraničního historického archivu (unikátní archivně dokumentační instituce působící v meziválečném Československu). Zařazeny sem byly především tituly z období občanské války v Rusku (převážně z let 1917-1922), noviny vydávané na území bývalého Sovětského svazu během německé okupace v letech 1941-1945 a noviny vydávané příslušníky ruské a ukrajinské emigrace v letech 1918-1945 po celém světě.

Dosud bylo mikrofilmováno 961 titulů periodik (cca 250 000 stran) a z toho následně digitalizováno 180 titulů.


Sdílený grant Open Society Fund a Grantové agentury ČR v l. 1998-1999


Mikrofilmování a digitalizace periodik ruské a ukrajinské emigrace v Československu
(Finanční dar Senátu Parlamentu ČR - r. 2000)


Novinová sbírka Slovanské knihovny
(grant probíhající v l. 2002-2004 poskytnutý Grantovou agenturou ČR)


Mikrofilmování velkoformátových novin
(finanční dar Richarda a Jean-Marie Kneeley - 2007)

 


01.12.12