Vědecká rada


Slovanská knihovna disponuje vlastní vědeckou radou. Členy vědecké rady jmenuje ředitel Slovanské knihovny, členství ve vědecké radě je funkcí čestnou.
Vědecká rada je poradním orgánem ředitele Slovanské knihovny svolávaným dle aktuální potřeby. Jejím úkolem je sledovat obecné směřování Slovanské knihovny, ale též individuálně poskytovat konzultační pomoc při řešení aktuálně vzniklých problémů. Vědecká rada sleduje odborné a publikační aktivity Slovanské knihovny.

Složení vědecké rady:

PhDr. Emílie Bláhová, CSc. - Slovanský ústav Akademie věd ČR (Praha)
PhDr. Milada Černá, CSc.
Prof. PhDr. Ivan Dorovský, DrSc. - Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (Brno)
Doc Vratislav Doubek, PhD. - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Praha)
Doc. PhDr. Tomáš Glanc, PhD. - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Praha)
PhDr. Vladimír Kříž - Slovanský ústav Akademie věd ČR (Praha)
Doc. PhDr. Květuše Lepilová, CSc. - Filozofická fakulta Ostravské univerzity (Ostrava)
Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, CSc. - Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (Brno)
Prof. PhDr. Michal Reiman, DrSc. - Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (Praha)
PhDr. Miroslav Šesták, CSc. - Historický ústav Akademie věd ČR (Praha)
PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc. - Slovanský ústav Akademie věd ČR (Praha)
Doc. PhDr. Václav Veber, CSc. - Fakulta humanitních studií Univerzity Pardubice (Pardubice)
doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. - Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (Praha)
PhDr. Bohdan Zilynskyj - Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (Praha)


Lukáš Babka

01.12.12