Mezinárodní vědecké konference

 

Od roku 1989 se Slovanská knihovna systematicky věnuje mapování činnosti ruské, ukrajinské a běloruské emigrace z bývalého Sovětského svazu. K tomuto zaměření přispívá mimo jiné fakt, že díky složení svého fondu představuje Slovanská knihovna jedno z center světového bádání v problematice emigrace. Právě problematika emigrace byla tématem všech velkých mezinárodních konferencí, jež knihovna v posledních letech pořádala.


 

1995

Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace mezi světovými válkami v Československu. Výsledky a perspektivy soudobého výzkumu. Fondy Slovanské knihovny a pražských archivů
spolupořadatelé: Slovanský ústav Akademie věd České republiky, Společnost pro výzkum východní a střední Evropy v České republice
termín: 14-15. srpna 1995

Sborník z konference

 

 

1996

Ukrajinská svobodná univerzita (1921-1996) – konference věnovaná 75. výročí založení univerzity
spolupořadatel: Ukrajinská svobodná univerzita v Mnichově
termín: 29.-30. listopadu 1996

Sborník z konference

 


 

2000

Dny Mariny Cvetajevové - Všenory 2000 : nové výsledky výzkumu
spolupořadatelé: Ústav východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obec Všenory
termín: 12.-14. června 2000

Sborník z konference

 


 

2002

Dmytro Čiževskyj – osobnost a dílo (mezinárodní konference k 25. výročí úmrtí
spolupořadatelé: Filozofický ústav Akademie věd České republiky, Slovanský ústav Akademie věd České republiky, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky
termín: 13.-15. června 2002

Sborník z konference

 


 

2003

Ukrajinské výtvarné umění v meziválečném Československu (K 80. výročí založení Ukrajinského studia výtvarných umění v Praze)
spolupořadatelé: Česká asociace ukrajinistů, Ukrajinská iniciativa v České republice, Velvyslanectví Ukrajiny v České republice
termín: 12.-14. listopadu 2003

Sborník z konference

 


 

2005

Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny v Praze: Ztráty a nálezy (mezinárodní vědecká konference věnovaná 80. výročí založení muzea)
spolupořadatelé: Česká asociace ukrajinistů, Ukrajinská iniciativa v České republice, Sdružení Ukrajinek v České republice, Velvyslanectví Ukrajiny v České republice
termín: 12.-14. října 2005

Program konference
Sborník z konference

 


 

2007

Dmytro Antonovyč a ukrajinské umění: organizátor vědy, vzdělanosti a muzejnictví v emigraci (konference pořádaná u příležitosti 130. výročí Antonovyčova narození)
spolupořadatelé: Velvyslanectví Ukrajiny v ČR, RUTA – občanské sdružení, Česká asociace ukrajinistů, Sdružení Ukrajinek v České republice
termín: 12.–14. září 2007

Program konference
Sborník z konference

 


 

2008

Život plný střetů: konference věnovaná životu a dílu historika Jana Slavíka (1885–1978) pořádaná u příležitosti 30. výročí jeho úmrtí
pořádání konference podpořily: Slovanský ústav Akademie věd ČR, v.v.i. a Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i.
termín: 29.–30. dubna 2008

Program konference
Sborník z konference

 



 
Ruská emigrantská kultura a humanitní vědy v meziválečném Československu: oblasti odborné vzájemné spolupráce
hlavní pořadatelé: Slovanský ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Institut slavjanověděnija RAN
termín: 8.–10. října 2008

Program konference


 

 

 

2010

Ukrajinská povstalecká armáda jinak: v literatuře, umění a kultuře
spolupořadatelé: RUTA – občanské sdružení
termín: 21.–22. října 2010
Akce se uskutečnila díky podpoře Nadace Ukrajinské svobodné univerzity v New Yorku a Sdružení příslušníků UPA

Program konference
Sborník z konference
Fotogalerie

 



 
Vzájemným pohledem (Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století)
spolupořadatelé: Ústav slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v
Praze, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta Univerzity v Lublani
termín: 4. a 5. listopadu 2010


Program konference
Sborník z konference
 

 


 

2011

Ruská pomocná akce v Československu: historie, význam, dědictví (k 90. výročí založení)
spolupořadatel: Ruská tradice, o.s.
termín: 4.–5. října 2011

Program konference
Sborník z konference
Fotogalerie ze zahájení

Fotogalerie z vernisáže výstavy
Fotogalerie z výstavy



 


Lukáš Babka

01.12.12