Depozitní knihovna publikací systému Spojených národů


Národní knihovna České republiky je od roku 1948 depozitní knihovnou publikací systému Spojených národů číslo 55.


Základní informace o Organizaci spojených národů v češtině.

Depozitní fond obsahuje oficiální publikace hlavních orgánů Spojených národů

 • Valného shromáždění
 • Rady bezpečnosti
 • Hospodářské a sociální rady


a celé řady jejich složek a specializovaných organizací systému, jako jsou zejména

 • Organizace Spojených národů pro školství, vědu a kulturu (UNESCO)
 • Světová zdravotnická organizace (WHO)
 • Program Spojených národů pro rozvoj (UNDP)
 • Program Spojených národů pro životní prostředí (UNEP)
 • Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO)
 • Organizace Spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO)
 • Konference Spojených národů pro obchod a rozvoj (UNCTAD) a další.


Ve fondu naleznete

 • materiály zasedání jejich orgánů, případně rejstříky k nim (zejména Valného shromáždění, Rady bezpečnosti a Hospodářské a sociální rady)
 • statistické ročenky, např.
  • Statistical yearbook [UNESCO]
  • International yearbook of education
  • Demographic Yearbook
  • řada ročenek Evropské hospodářské komise - ECE a dalších regionálních komisí Hospodářské a sociální rady - ECLAC, ESCAP, ESCWA
  • řada ročenek Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství - FAO
  • National accounts statistics


 • ročenky o činnosti orgánů a komisí
  • Yearbook of the United Nations
  • Yearbook of the International Law Commission
  • Yearbook [United Nations Commission on International Trade Law]
  • United Nations juridical yearbook
  • United Nations disarmament yearbook


 • přehledy hospodářského a sociálního vývoje po regionech i jednotlivých sférách, např.
  • World economic and social survey
  • Economic survey of Europe (Asia and the Pacific, Latin America and the Carribbean...)
  • World survey of the role of women in development
  • World food survey


 • zprávy vypracované pověřenými odborníky a materiály seminářů a odborných setkání k dílčím i průřezovým otázkám politického, hospodářského, sociálního a kulturního vývoje
 • texty mezinárodních smluv


Rozsah depozitního fondu sahá do desítek tisíc svazků.

Samostatný úsek Depozitní knihovny publikací systému Spojených národů, působící v knihovně asi 25 let, byl ke konci roku 1997 zrušen.
Informace o dokumentech naleznete v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR, v hlavních katalozích v Hale služeb, v naskenovaném generálním katalogu Národní knihovny ČR (Generální katalog II a III, výjimečně i I), případně i v katalogu fondu bývalého samostatného úseku publikací systému Spojených národů s vročením do roku 1995 (částečně i 1996 a 1997), který je umístěn ve Všeobecné studovně.

V elektronickém katalogu jsou publikace z fondu depozitní knihovny označeny zkratkou "OSN" - Organizace spojených národů (v detailech seznamu jednotek, poli <Poznámka pro OPAC>).

Objednávky se podávají on-line v elektronickém katalogu nebo písemně v Hale služeb, případně i v  programovém prostředí KATIF, a to především pro použití ve studovnách (ve Všeobecné studovně, Studovně vědeckých pracovníků nebo Studovně společenských a přírodních věd). Publikace charakteru monografie je možné vypůjčit si rovněž mimo budovu (v případě, že
v elektronickém katalogu je v poli <Možnost výpůjčky> text "1 měsíc"
).

Přístup k publikacím systému Spojených národů je v souladu s Pravidly pro činnost depozitních knihoven Spojených národů (ST/AI/189/Add.11/Rev.2) možný i beze všech poplatků. Pokud uživatel hodlá použít výlučně dokument, jenž byl Národní knihovnou ČR získán v rámci depozitního fondu (jako Depozitní knihovnou číslo 55 Spojených národů), obrátí se na přepážku informací v Hale služeb. V takovém případě mu bude umožněno studium publikace ve studovně Národní knihovny ČR. Pro případnou výpůjčku domů ovšem platí běžná pravidla pro poskytování této služby Národní knihovny ČR. Národní knihovna rovněž z fondu Depozitní knihovny zajišťuje meziknihovní služby.

Soubor vybraných ročenek a další publikace (velké monografie, příručky, syntetizující zprávy, bibliografie ...) jsou zařazeny do příruční knihovny Všeobecné studovny, jednotlivě i Studovny společenských a přírodních věd a Referenčního centra.

Časopisy vydávané v systému Spojených národů si můžete vypůjčit ve Studovně periodik (v zásadě pět nejnovějších ročníků - přesná informace je k dispozici v elektronickém katalogu), resp. starší svázané ročníky na objednávku jako ostatní publikace (viz výše).

V Referenčním centru Vám knihovník na požádání umožní přístup do databáze ODS - Systému oficiálních dokumentů Spojených národů (the United Nations Official Documents System).
Systém umožňuje vyhledávání v parlamentáriích a dalších oficiálních dokumentech systému Spojených národů ve všech úředních jazycích Spojených národů - angličtině, arabštině, čínštině, francouzštině, ruštině a španělštině - od roku vydání 1993, ve vybraném rozsahu i starších, v rezolucích hlavních orgánů od roku 1946.

Mnohé dokumenty a publikace systému Spojených národů, jež nejsou zařazeny ve fondu depozitní knihovny, můžete získat v referenční knihovně Informačního centra Spojených národů.

Na WWW-stránkách Organizace spojených národů získáte také mnohé aktuální informace k činnosti této významné mezinárodní organizace, jakož i odkazy na WWW-stránky hlavních orgánů Organizace spojených národůsoučástí systému Spojených národů, jakož i přístup k řadě dokumentů Spojených národů.

Hanuš Hemola

01.12.12