Souhrnná čtvrtletní faktura


Částka k úhradě za vyřízené objednávky, bude knihovnám a informačním institucím fakturována za kalendářní čtvrtletí.


Podmínky pro čtvrtletní fakturaci :

  1. Minimální fakturovaná částka 200,- Kč, pokud nebude během čtvrtletí dosažena, úhrada složenkou.
  2. Povinnost sdělit fakturační údaje - číslo účtu, fakturační adresu, IČO event. DIČ na email: reference@nkp.cz, s uvedením předmětu: sigla instituce......- fakturační údaje.

Jana Huňová

01.12.12