POKYNY PRO ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ KNIHOV

Zpřístupňování dokumentů zařazených do novodobých konzervačních fondů Národní knihovny České republiky

Písemná instrukce

 

Národní konzervační fond – archivní sbírka dokumentů vydaných od r. 1901 doposud na dnešním území České republiky (příp. Československa) doplněná o zahraniční bohemika.
Konzervační fond 19. století – archivní sbírka dokumentů vydaných od r. 1801 do roku 1900 na dnešním území České republiky (příp. Československa) doplněná o zahraniční bohemika.
Vyčleněné konzervační sbírky - např. sign. 52, 60 (Vlčkova knihovna), 71 (Šaldova knihovna), 72, 73, Diss D, Diss T, Kand, H + římská číslice – militaria.


Knihovní jednotky uložené v těchto fondech jsou zpřístupňovány zcela výjimečně, a to při přísném dodržení zásad ochrany fondu a pouze v oprávněných případech (viz dále). Jednotky jsou poskytovány prezenčně podle jejich uložení buď ve Studovně v Centrálním depozitáři Hostivař nebo ve Studovně vědeckých pracovníků.


Výpůjčky uživatelům

Registrovaný uživatel (badatel), který má zájem studovat titul zařazený do novodobých konzervačních fondů, podá řádně vyplněnou objednávku u přepážky Poradenské a informační služby v Hale služeb Národní knihovny České republiky v Klementinu. Pověření pracovníci zjistí oprávněnost požadavku tím, že ověří, zda není tento titul dostupný v ostatních fondech Národní knihovny České republiky. Za nedostupnost se nepokládá výpůjčka jinému uživateli.
V případě oprávněnosti požadavku je knihovní jednotka expedována a prezenční výpůjčkou poskytnuta:

Expedice do jiných studoven je vyloučena.
Uživatel se může dotázat na vyřízení objednávky jednak v Hale služeb, jednak ve Studovně vědeckých pracovníků v Klementinu. Objednávka bude vyřízena nejpozději do tří dnů od podání žádanky. Jednotky se rezervují ve Studovně v Centrálním depozitáři Hostivař jeden měsíc od data podání žádanky nebo poslední návštěvy. Ve Studovně vědeckých pracovníků se rezervují jednotky jeden týden od expedice nebo poslední návštěvy. Pokud se uživatel nedostaví v této době, je rezervace zrušena. Pro výpůjčku k prezenčnímu studiu i pro rezervaci je stanoven limit pět jednotek, u periodik je počet jednotek možné po dohodě s pracovníky studovny navýšit.


Sign. 71 (Šaldova knihovna)
– pokud se nejedná o jediný exemplář ve sbírkách Národní knihovny České republiky, který je součástí Šaldovy knihovny, tak se zpřístupňuje pouze na základě doloženého studijního zájmu o F. X. Šaldu (potvrzení vysoké školy nebo jiné vědecké instituce, případně doloženou relevantní publikační činností).


Výjimka:
V případě požadavku zdravotně postiženého uživatele, který nemá možnost navštívit Centrální depozitář Hostivař, je jednotka expedována do Studovny vědeckých pracovníků, kde je zpřístupňována ve zvláštním ochranném režimu.


Služební výpůjčky pro zaměstnance Národní knihovny České republiky
Za oprávněné služební výpůjčky jsou považovány případy, kdy je třeba porovnat různé exempláře sbírek Národní knihovny České republiky za účelem přesné identifikace daného vydání. Pro oprávněnou služební výpůjčku je stanovena lhůta pět pracovních dnů. Vždy je nutno předložit žádanku podepsanou vedoucím příslušného oddělení.
V ostatních případech jsou pracovníkům Národní knihovny České republiky dokumenty zařazené do novodobých konzervačních fondů půjčovány za stejných podmínek jako ostatním uživatelům, a to i v případě, že žádaný titul potřebují běžně ke své práci. Z jednotek novodobých konzervačních fondů nelze doplňovat příruční knihovny.

 

V Praze dne 10. října 2007.

PhDr. Bohdana Stoklasová v.r.
ředitelka úseku Novodobé fondy a služby

 

Bohdana Stoklasová

01.12.12