Konta pro předplatné používaná v rámci meziknihovních služebzpůsoby aktivace konta – finanční naplnění konta

 • Národní knihovna ČR účtuje meziknihovní reprografické a mezinárodní meziknihovní výpůjční a reprografické služby formou paušálu (viz Ceník placených služeb a poplatků, čl. 5) a většinou systémem předplatného.

 • Předplatné (konto) lze naplnit některým z následujících způsobů :

  1. složenkou - knihovna požádá pracoviště meziknihovních služeb (adresa níže uvedena) o zaslání složenky. Po zaplacení zašle podací lístek nebo jeho kopii doporučeně na níže uvedenou adresu a předplatné v NK ČR bude o zaplacenou částku navýšeno, případně bude založeno konto pro předplatné nové. Na rubu podacího lístku je třeba uvést lokační značku

  2. fakturou s avízem - knihovna požádá pracoviště meziknihovních služeb o zaslání tiskopisu "Žádost o vystavení faktury s avízem" (avízo je také k dispozici ke stažení na stránkách služby dodávání dokumentů – http://doc.nkp.cz). Vyplní v úplnosti první část (žádost), u druhé části (potvrzení) vyplní název instituce. Vyplněný tiskopis zašle na níže uvedenou adresu, na jehož základě vystaví NK ČR fakturu. Při proplácení faktury je nutné potvrzené avízo zaslat na níže uvedenou adresu. Jakmile banka oznámí proplacení faktury nebo dojde avízo, bude částka na předplatném kontu navýšena, případně bude založeno konto pro předplatné nové.

  3. hotově - uživatel navštíví osobně Národní knihovnu České republiky a zaplatí hotově příslušnou částku v pokladně. Pokladna je umístěna přímo v Referenčním centru a přijímá peníze od pondělí do pátku od 9.00 do 19.00 hod. a v sobotu od 9.00 do 19.00 hod. nebo lze využít centrální pokladnu v Hale služeb. Při placení je nutno zdůraznit, že se jedná o předplatné MEZINÁRODNÍ MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ NEBO REPROGRAFICKÉ SLUŽBY (na požádání vystaví pracovnice pokladny potvrzení o zaplacení příslušné částky). Na základě pokladního bloku bude částka na předplatném kontu navýšena, případně bude založeno konto pro předplatné nové.

    

  Adresa pracoviště:

  Národní knihovna České republiky
  Odd. referenčních a meziknihovních služeb
  Klementinum 190
  110 01 PRAHA 1
  tel.: 221 663 202
  fax : 221 663 121

  e-mail: mvs@nkp.cz, ill.os@nkp.cz 

Jana Huňová

01.12.12