Knihovny poskytující mezinárodní meziknihovní služby v České republice

Každá země odpovídá především za zpřístupnění své národní tiskové produkce (v rámci programu UAP) a to prostřednictvím mezinárodních meziknihovních služeb. Zahraniční knihovny se mohou na území ČR obracet na následující knihovny, které na základě zákona č. 257/2001 Sb. tyto služby zajišťují:Další knihovny v ČR, pokud dostanou požadavek na výpůjčku od zahraniční knihovny, mohou požádat o zprostředkování této výpůjčky do žádající zahraniční knihovny výše uvedené knihovny, pokud nemohou výpůjčku vyřídit samostatně.

Informace o českých knihovnách - báze ADR (pouze v češtině)

Jana Huňová

01.12.12