Formuláře - žádanky - meziknihovních služeb



Objednávání MVS prostřednictvím naskenovaných katalogů

Před objednáním meziknihovních služeb prosím prověřte následující zdroje:

NKC - Elektronický katalog NK
Katif - Naskenované katalogy NK (Používejte v případě neúspěšného hledání v bázích dat)
SKC - Souborný katalog ČR obsahuje záznamy českých a zahraničních tištěných monografií a speciálních dokumentů a seriálů dostupných v přispívajících knihovnách České republiky
Pro ověření správnosti bibliografické citace můžete využít KVK-Karlsruher Virtueller Katalog, který umožňuje vyhledávat v německých souborných katalozích a katalozích národních knihoven. Jako další zdroj pro ověření citace lze použít i British Library Public Catalogue.



Nyní si vyberte z následujících formulářů:

SK - Vyhledávání zahraniční literatury v celostátním souborném lístkovém katalogu (CEZL) - literatura od r. 1950-2000, nebo v katalogu zahraničních periodik (do roku 1964)
MVS - Objednávka výpůjčky knihy z fondu NK
MRS - Objednávka kopie dokumentu z fondu NK

Jana Huňová

01.12.12