Odbor služeb

Odbor služeb

V souladu s Knihovním řádem NK poskytuje komplexní veřejné knihovnické a informační služby uživatelům knihovny. Buduje systém všeobecných a specializovaných studoven s příručními knihovnami a příručními fondy.
V souladu se stanoveným profilem doplňování (KONSPEKT) zabezpečuje systém doplňování a zpracování domácích a zahraničních periodik. Po obsahové stránce se dále podílí na doplňování knihovních fondů NK, zejména UKF a SF. Je národním centrem meziknihovních služeb ČR. V rámci své odborné působnosti provádí koordinační, metodickou, poradenskou a konzultační činnost, tuto pravomoc mají v oblasti své působnosti i jednotlivá pracoviště. Podílí se na výzkumné a vývojové činnosti.


SLUŽBY | KATALOGY | STUDOVNY | KNIHOVNÍ ŘÁD | ODBORNÁ ČINNOST


 
 
 
Kontakty

Jana Huňová

01.12.12