Oddělení referenčních a meziknihovních služeb

Oddělení referenčních a meziknihovních služeb

telefon: 221 663 252
fax: 221 663 121
mail: reference@nkp.cz
poštovní adresa: Klementinum 190, 110 00 Praha 1
   
vedoucí: Mgr. Karolína Košťálová
   
charakteristika:
  • zabezpečuje v Referenčním centru NK a ve Studovně meziknihovních služeb zejména referenční, meziknihovní a další specializované služby

  • zpřístupňuje elektronické informační zdroje a internet a poskytuje školení pro práci s nimi

  • mimo knihovnu poskytuje služby jak klasickou cestou, tak elektronicky – včetně elektronického dodávání dokumentů (DODO) a virtuálních referenčních služeb

  • buduje a spravuje příruční knihovnu a fondy Referenčního centra NK, buduje referenční informační systém o relevantních informačních zdrojích

  • vykonává funkci národního centra meziknihovních služeb České republiky

  • garantuje v rámci programu všeobecné dostupnosti publikací (UAP) zpřístupnění domácí tištěné produkce

  • zastupuje MS v ČR vůči národním ústředím jiných států a vůči mezinárodním organizacím

  • je ústředním rešeršním pracovištěm NK

  • podílí se po obsahové stránce na doplňování UKF a SF


SLUŽBY | KATALOGY | REFERENČNÍ CENTRUM | VÝPŮJČNÍ ŘÁD


Karolína Košťálová

01.12.12