!!! doplnit titulek !!!

Organizace spojených národů


Organizace spojených národů, OSN (angl. United Nations Organization, zkratka UNO, United Nations, UN) je univerzální mezinárodní organizací. Formálně OSN vznikla 24.10.1945, kdy po ratifikaci vstoupila v platnost Charta OSN.

Cílem OSN je rozvíjení přátelských vztahů mezi národy, prohlubování mezinárodní spolupráce v  oblasti hospodářské, sociální, kulturní, humanitární a udržování míru a bezpečnosti. Členské státy jsou rovnoprávné a svrchované, podpisem Charty OSN se zavazují řešit mezinárodní spory pokojnými prostředky, nepoužívat sílu a hrozby silou a nezasahovat do vnitřních záležitostí ostatních států.


  1. Sídlo OSN
  2. Oficiální jazyky
  3. Hlavní orgány
  4. Informační služby
  5. Specializované agentury OSN

Markéta Bilinová

01.12.12