RIPM Retrospective Index to Music Periodicals


 

   RIPM Retrospective Index to Music Periodicals je mezinárodní bibliografická databáze zaměřující se na hudební časopisy vydávané v rozmezí let 1800–1950. Cílem RIPM je indexovat a anotovat kompletní ročníky hudebních periodik a evidovat nejen články, ale též recenze, drobné zprávy, anonce, ilustrace či reklamu. Elektronická databáze obsahuje více než 500 000 záznamů, dalším výstupem RIPM jsou monografické knižní svazky věnované jednotlivým časopiseckým titulům a vycházející vždy jako chronologicky uspořádaný katalog a rejstříky.

RIPM (Répertoire International de la Presse Musicale) patří k zásadním bibliografickým projektům podporovaným Mezinárodním sdružením hudebních knihoven a dokumentačních center (IAML) a nazývaným též „R-projekty“ (RISM, RILM, RIdIM, RIPM). RIPM byl jako nejmladší z těchto projektů založen roku 1980. Mezinárodní redakce RIPM sídlí v USA (Baltimore, Maryland) a spolupracuje s editory z patnácti zemí. Česká republika se ke spolupráci s RIPM připojila v roce 2002, koordinaci projektu zajišťuje Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Podrobnější informace o databázi poskytuje hudební oddělení. Databáze je zpřístupňována pouze v hudebním oddělení.

 

Obsah databáze

 • pokrývá historická hudební periodika z rozmezí let cca 1800–1950
 • evidovány jsou články, recenze, zprávy, drobné zprávy a oznámení, ilustrace i reklama
 • výhledově mají být anotace propojeny s digitalizovanými obrazy poskytujícími plné texty článků
 • přehled historických hudebních periodik, které by měly být v budoucnosti zpracovány pro RIPM

Rozsah databáze

 • přes 500 000 záznamů
 • zahrnuje období cca 1800–1950
 • roční nárůst o cca 20 000 záznamů
 • databáze je aktualizována s půlroční frekvencí

Vyhledávání

 • nápověda pro vyhledávání
 • uživatelské rozhraní databáze nabízí dva vyhledávací formuláře a prohlížení rejstříků
 • jednoduché vyhledávání (Basic Search) umožňuje vyhledávat slova či fráze vůbec, oblast vyhledávání lze omezit a je možno rovněž používat logické a proximitní operátory a znaky pro nahrazování a krácení
 • pokročilé vyhledávání (Advanced Search) umožňuje kombinovat vyhledávání v různých polích
 • výsledky vyhledávání je možno uložit či odeslat e-mailem, upravovat a ukládat je možno též historii vyhledávání

 

Václav Kapsa

01.12.12