Studovna společenských a přírodních věd

 

UMÍSTĚNÍ přízemí,  místnosti č. 24 - 26 (vedle Všeobecné studovny)
TELEFON 221 663 + linka 146 (provolba)
221 663 111 (centrála)
E-MAIL sspv@nkp.cz
   
PROVOZNÍ DOBA       
   
 

Studovna je přístupna všem registrovaným uživatelům s platným čtenářským průkazem Národní knihovny ČR nebo uživatelům s denní vstupenkou

 

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD   Studovna společenských a přírodních věd - návštěvní řád
   
FOND
 •  téměř 8 tisíc knihovních jednotek příruček, encyklopedií, kompendií, základních českých i zahraničních monografií, zejména z oboru společenských a přírodních věd
 • databáze Národní knihovny a vybrané další zdroje jsou přístupné prostřednictvím pracovní stanice počítačové sítě
 • více než 50 knihovních jednotek elektronických dokumentů (zejména CD-ROM) aj.
   
KATALOGY
 • záznamy knihovních jednotek zařazených do příruční knihovny naleznete v elektronickém katalogu NK ČR (knihovní jednotky označené "ve volném výběru" si podle udané značky vyhledáte sami, o knihovní jednotky označené "u služby" požádejte u pultu) - ve studovně je umístěna pracovní stanice katalogu
 • ve studovně je pracovní stanice poskytující přístup do OPAC (elektronický katalog Národní knihovny ČR, souborný katalog knihoven v ČR aj.)
 • v případě potřeby požádejte knihovníka o konzultaci
   
SLUŽBY
 • prezenční půjčování z příruční knihovny;
  • knihovní jednotky jsou k dispozici převážně ve volném výběru, knihovní jednotky uložené ve vyhrazených regálech Vám knihovník vydá na požádání
  • prezenční zpřístupňování knihovních jednotek - mikrodokumentů (mikrofilmů a mikrofiší)
 • pokud potřebujete studovat expedovaný tištěný dokument společně s netištěným nebo s webovým zdrojem, obraťte se na knihovníka
 • prezenční zpřístupňování knihovních jednotek - zvukových dokumentů (a ve zvláštních případech i videozáznamů)
 • prezenční zpřístupňování elektronických dokumentů (zejména CD-ROM)
  • POZOR: zpřístupňování netištěných dokumentů (zvukových a elektronických dokumentů lokálně) probíhá v omezené provozní době
 • ve studovně lze také používat jednotky vypůjčené ve Všeobecné studovně; po ukončení práce se vrátí zpět do Všeobecné studovny
 • poradenské a konzultační služby
 • samoobslužné kopírování
 • zprostředkování reprografických služeb
 • Pokyny pro práci uživatelů na počítačích ve Studovně společenských a přírodních věd 
 • ve studovně je k dispozici bezdrátové připojení k Internetu (Wi-Fi, nově také spolehlivější připojení, vyžadující ovšem v druhém kroku, při postupu od obecných informací ke zdrojům či do volného Internetu, přihlášení)
 • prezenční půjčování přenosných čtecích zařízení elektronických knih
 • ve studovně jsou k dispozici dvě pracovní místa pro držitele průkazu ZTP/P a jejich asistenty

Odpovědný pracovník: PhDr. Michal Hora

Zdeněk Matušík

01.12.12