Studovna vědeckých pracovníků
 

UMÍSTĚNÍ přízemí, příčná chodba, vchod - dveře č. 35
TELEFON 221 663 + linka 236 (provolba)
221 663 111 (centrála)
E-MAIL informace@nkp.cz
   
PROVOZNÍ DOBA
   
  Studovna je přístupna registrovaným uživatelům s platným čtenářským průkazem Národní knihovny ČR nebo uživatelům s denní vstupenkou – vědeckým pracovníkům, vysokoškolským učitelům a odborné veřejnosti
 

Chcete-li se stát registrovaným uživatelem Studovny vědeckých pracovníků, doložte prosím u přepážky registrace v Hale služeb odpovídající skutečnosti (získanou vědeckou či vědeckopedagogickou hodnost, zaměstnání - od příslušného postavení - na vysoké škole, ve vědeckém ústavu, v celonárodní kulturní instituci, ve státní správě, v soudnictví).

   
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD   Studovna vědeckých pracovníků - návštěvní řád
   
FOND
 • příruční knihovna, přibližně 7 tisíc knihovních jednotek, obsahuje základní příručkovou literaturu se zaměřením na literární vědu, jazykovědu, vědy o umění a encyklopedie
 • databáze Národní knihovny – digitální knihovna Kramerius, licencované online databáze a vybrané další zdroje - přístupné prostřednictvím dvou počítačů umístěných v předsálí studovny
 • k dispozici je i několik titulů denního tisku a časopisů
   
KATALOGY
 • záznamy knihovních jednotek zařazených do příruční knihovny naleznete v NKC - Online katalogu Národní knihovny ČR
 • knihovní jednotky označené "ve studovně  volný výběr" si vyhledáte sami podle značky uvedené v katalogu
 • v případě potřeby požádejte knihovníka o konzultaci
   
SLUŽBY
 • prezenční půjčování knihovních jednotek - tištěných dokumentů s vročením od 1801, blokování knihovních jednotek (v zásadě do 30 dnů)
 • prezenční půjčování knihovních jednotek podléhajících zvláštnímu ochrannému režimu a jednotek zařazených do konzervačního fondu 19. století
  POZOR!
  zpřístupňování těchto knihovních jednotek podléhá zvláštním pokynům
 • prezenční půjčování knihovních jednotek z příruční knihovny
 • zpřístupňování mikrodokumentů
 • poradenské a konzultační služby
 • zprostředkování reprografických služeb
 • ve studovně je k dispozici bezdrátové připojení k Internetu(Wi-Fi)
 • registrovaný čtenář si může najmout úložnou uzamykatelnou skříňku nebo kontejner  – další informace naleznete zde

 


Odpovědná pracovnice: Mgr. Jana Šmídová

Zdeněk Matušík

01.12.12