Studovna rukopisů a starých tisků

 

 

UMÍSTĚNÍ Studovna se nachází v 1. patře Klementina, zadním schodištěm, případně výtahem, č. dveří 152.
TELEFON +420 221 663 280
FAX +420 221 663 370
E-MAIL orst@nkp.cz
   
PROVOZNÍ DOBA
   
  Studovna je přístupná všem čtenářům s platným čtenářským průkazem Národní knihovny ČR
   
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD   Návštěvní řád Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR
   
FOND
 • literární rukopisy knižní povahy (od středověku do 18. století, výjimky až po 20. století)
 • inkunábule - tištěné knihy do roku 1500 včetně
 • bohemikální tisky do roku 1800
 • nebohemikální tisky do roku 1800
 • grafika - univerzitní teze
 • příruční knihovna

Další informace o fondech oddělení.

   
KATALOGY

Více ke katalogům fondů spravovaným oddělením.

   
SLUŽBY
 • univerzální informační služby vztahující se k dějinám knižní kultury dle oblastí spjatých s naším fondem
 • pouze prezenční studium všech materiálů
 • materiály (s výjimkou knih z příruční knihovny) lze studovat pouze na základě předchozí osobní nebo elektronické objednávky, a to a to jednak přímo z Generálního katalogu I, jednak samostatně; tento druhý samostatný způsob objednání se týká jednak rukopisů a inkunábulí, jednak starých tisků neobsažených v Generálním katalogu I, bližší informace podává Minimum pro uživatele studovny rukopisů a starých tisků
 • zprostředkování reprografických služeb
 • bezdrátové připojení k Internetu (Wi-Fi)

Oddělení rukopisů a starých tisků

Odpovědný pracovník: 
PhDr. Veronika Procházková

PhDr. Veronika Procházková

01.12.12