Vnitrostátní meziknihovní reprografické služby
VMRS - dodávání reprografických kopií

Pravidla platná pro knihovny:
NK ČR zprostředkovává VMRS za těchto podmínek:

 1. Uživateli této služby jsou pražské a mimopražské knihovny a další instituce registrované podle zákona 257/2001 Sb. - kolektivní uživatelé, kteří spolupracují v rámci meziknihovních služeb a mají přidělenou lokační značku. O přidělení lokační značky může instituce požádat na adrese:
  Národní knihovna ČR
  Oddělení pro souborné katalogy
  Klementinum 190
  110 01 Praha 1
 2. NK ČR poskytuje veškeré meziknihovní reprografické služby (bez ohledu na rozsah stran) pouze za úhradu předem dle platného ceníku NK ČR a to
  • za úhradu předem knihovnám, které mají zřízeno předplatné
  • s podmínkou proplacení složenky po zhotovení kopií před jejich převzetím
  • s podmínkou proplacení hotově po zhotovení kopií př osobním převzetí (pražské instituce)
  Částka uvedená v ceníku meziknihovních služeb se vztahuje pouze na černobílé kopie formátu A4 zhotovené prostřednictvím běžného reprografického zařízení.

  V případě, že lze zhotovit pouze kopii z mikrofilmu nebo je nutné z důvodu ochrany fondu nebo velikosti předlohy zhotovit kopii prostřednictvím skeneru, jsou meziknihovní služby účtovány podle ceníku reprografických služeb.

 3. Na objednávkách je nutno uvádět základní bibliografické údaje a označit druh požadované reprografické kopie.
 4. Objednávky se přijímají:
 5. Objednávka musí obsahovat požadavek pouze na jedno dílo (článek, stať ze sborníku).
 6. Forma zaslání objednávky (nezvyšuje cenu a neovlivňuje rychlost vyřízení požadavku):
 7. Forma zaslání zakázky:
  • poštou na předplatné
  • poštou po zaplacení složenky
  • osobně na předplatné
  • osobně po zaplacení v hotovosti

Bližší informace, vysvětlení a tištěné informační materiály jsou k dispozici v ORMS.

Jana Huňová

01.12.12