Všeobecná studovna
 

UMÍSTĚNÍ přízemí, hlavní chodbou do barokního portálu vpravo (bývalý refektář koleje Tovaryšstva Ježíšova)
TELEFON 221 663 + linka 242 (provolba)
221 663 111 (centrála)
E-MAIL vseobecna@nkp.cz
   
PROVOZNÍ DOBA
   
  Studovna je přístupna všem registrovaným uživatelům s platným čtenářským průkazem Národní knihovny ČR nebo uživatelům s denní vstupenkou
   
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD   Všeobecná studovna - návštěvní řád
   
FOND
 • příruční knihovna, přibližně 13 tisíc knihovních jednotek základní literatury ze všech oblastí poznání, včetně souborů všeobecných a oborových encyklopedií, právních publikací
 • databáze Národní knihovny – digitální knihovna Kramerius, licencované online databáze a vybrané další zdroje - jsou přístupné prostřednictvím dvou počítačů umístěných ve studovně
 • výběr denního tisku a časopisů
   
KATALOGY
 • záznamy knihovních jednotek zařazených do příruční knihovny naleznete v elektronickém katalogu NK ČR
  • knihovní jednotky označené "volný výběr" si vyhledáte sami podle značky uvedené v katalogu
  • knihovní jednotky označené "požádejte u služby - za pultem" vám vydá knihovník proti platnému čtenářském průkazu
 • v případě potřeby požádejte knihovníka o konzultaci
   
SLUŽBY
 • prezenční půjčování knihovních jednotek - tištěných dokumentů s vročením od roku 1801, blokování knihovních jednotek v zásadě do 5 svazků na jeden týden
 • prezenční půjčování knihovních jednotek ve volném výběru nebo u služby
 • poradenské a konzultační služby
 • zprostředkování reprografických služeb
 • ve studovně je k dispozici bezdrátové připojení k Internetu (Wi-Fi, nově také spolehlivější připojení, vyžadující ovšem v druhém kroku, při postupu od obecných informací ke zdrojům či do volného Internetu, přihlášení)

Odpovědná pracovnice: Mgr. Eva Němcová

Zdeněk Matušík

01.12.12