Pravidla pro poskytování služby

Pokyny pro poskytování služby bezdrátového připojení k Internetu (Wi-Fi) ve studovnách Národní knihovny České republiky

Písemná instrukce

 

 

  1. Ve studovnách Národní knihovny ČR je pro její uživatele k dispozici služba bezdrátového připojení k Internetu (dále jen „Wi-Fi“).
  2. Na tuto službu není právní nárok a Národní knihovna ČR neodpovídá za její případný výpadek či sníženou kvalitu ani za škody, jež by mohly uživateli v důsledku těchto okolností vzniknout.
  3. Národní knihovna ČR není odpovědna za závazky, jež by mohly z činnosti uživatelů používajících službu Wi-Fi vyplynout vůči třetím osobám.
  4. Národní knihovna ČR neposkytuje uživatelům přístrojové zařízení k využívání této služby a neposkytuje ani technickou podporu těm uživatelům, kteří ji využívají prostřednictvím přineseného přístrojového vybavení.
  5. Pro využívání služby Wi-Fi platí Pokyny pro využívání Internetu a elektronických informačních zdrojů v Národní knihovně ČR, zvláště jeho ustanovení o tom, že „Uživatelé jsou povinni dodržovat všeobecná ustanovení Knihovního řádu NK ČR a využívat informační prameny na Internetu v souladu s právními a morálními normami“.
  6. Registrovaný uživatel, který studuje knihovní jednotky Národní knihovny ČR, má nárok na přednostní přidělení pracovního místa ve studovně.
  7. Ve Všeobecné studovně a ve Studovně společenských a přírodních věd je k dispozici síť NK-Simple, jejíž dostupnost se postupně rozšíří do celého prostoru knihovny v Klementinu.
  8. Dále jsou k dispozici otevřené sítě s nižšími parametry. Ve Všeobecné studovně je k dispozici síť (SSID) s označení „Studovna“, v Referenčním centru a ve Studovně rukopisů a starých tisků síť (SSID) s označením „Centrum“, ve Studovně vědeckých pracovníků síť (SSID) s označením „SVP“, ve Studovně periodik síť (SSID) s označením „Periodika“, ve Studovně Slovanské knihovny síť (SSID) s označením „Slovanka“, v Knihovně knihovnické literatury síť (SSID) s označením "Knihovnictvi", ve Studovně hudebního oddělení síť (SSID) s označením "Musica" a ve Studovně společenských a přírodních věd síť (SSID) s označením "SSPV". Tyto sítě, s výjimkou sítě „STUDOVNA“, se budou postupně rušit.
  9. Informace o technických parametrech služby jsou zveřejněny na www stránkách Národní knihovny ČR.

 

V Praze dne 27. dubna 2012

Mgr. Jindřiška Coufalová
ředitelka Odboru služeb

 

Jana Huňová

01.12.12