Bezdrátové připojení (Wi-Fi) v Národní knihovně ČR NK-Simple


Registrovaní uživatelé Národní knihovny ČR se mohou připojit na přístupový bod Wi-Fi sítě NK-Simple.

 

Síť NK-Simple je k dispozici ve Všeobecné studovně a ve Studovně společenských a přírodních věd jako alternativa stávajících přístupových bodů STUDOVNA a SSPV. Síť NK-Simple postupně nahradí stávající Wi-Fi v dalších studovnách Klementina. Přístupový bod pro registrované uživatele bude mít jednotné označení pro celý areál.


Funkce bezdrátového připojení:

 • Pro registrované uživatele je v první řadě určen – nyní jen ve Všeobecné studovně a ve Studovně společenských a přírodních věd, v budoucnu ve všech prostorách Národní knihovny ČR – přístupový bod s názvem NK-Simple.
 • Připojení uživatelova notebooku na NK-Simple je volné, nezabezpečené, podaří se vždy, pokud není problém v notebooku. Připojením je získán přístup na veřejné informační stránky Národní knihovny ČR (k přehledu služeb, otevírací doby, návodům jak se registrovat, ale také o českém knihovnictví atd.).
 • Požadavek na přístup k webovým službám, k online licencovaným databázím nebo do internetu vede na obrazovku s přihlašovacím formulářem, kde registrovaný uživatel zadáním svého ID a čárkového kódu čtenářského průkazu (resp. PIN) získává oprávnění přístupu do veřejné sítě a k dalším zdrojům a službám knihovny.
 • Možné důvody odmítnutí připojení:
  • překročení výpůjční lhůty
  • nezaplacená pohledávka (bohužel, i ta v rámci MVS – nelze odfiltrovat)
  • jiný problém, kontaktujte knihovníka (např. vzkaz o vracející se e-poště)
  • ve Vámi zadaném PIN je znak s diakritikou
 • Registrovaný uživatel je v síti identifikován svým uživatelským jménem, jeho práce v síti není anonymní. Provoz v bezdrátové síti není zabezpečen kódováním, to znamená, že provoz je možné odposlechnout. Citlivé informace musejí být zabezpečeny na úrovni aplikace (např. https protokol).
 • Odhlášení čtenáře ze sítě je automaticky spouštěno časovačem po odpojení notebooku od sítě NK-Simple, nebo manuálně na adrese https://nk-simple.nkp.cz/portal/logon.htm.
 • Oprávnění přístupu k internetovým službám je shodné s oprávněním, které bylo na Wi-Fi v Národní knihovně ČR doposud. (Do internetu jsou povoleny protokoly http, https, ftp, sftp.)

 

Postup připojení k NK-Simple:

 • V seznamu dostupných bezdrátových sítí vyhledejte NK-Simple a připojte se k němu. Tento postup je závislý na mnoha okolnostech (jako systém počítače, verze systému), a nelze proto jednotný postup specifikovat. Odezva systému notebooku musí být: „Připojeno“.
 • Spusťte webový prohlížeč. Při pokusu o přístup na webovou adresu mimo Národní knihovnu ČR se objeví stránka s formulářem pro zadání Vašeho uživatelského ID a čárkového kódu čtenářského průkazu, resp. PIN. Do formuláře tedy vyplníte údaje, které používáte pro objednávání knih.


   
 • Při správně zadaných údajích se na několik vteřin objeví akceptační stránka, která je automaticky zaměněna domovskou stránkou portálu Národní knihovny ČR. Přístup do veřejné sítě byl povolen. Starší prohlížeče mohou mít problém s automatickým přechodem na hlavní stránku NK, proto je na stránce umístěn odkaz na portál NK.


   

 

Známé problémy:

 • Akceptační stránka  se v několika případech objevila po několika hodinách pauzy spojené s odpojením bez odhlášení. Jestliže při přístupu do internetu se stále akceptační stránka vrací, je třeba se odhlásit a znovu přihlásit. Běžné přestávky v práci včetně usnutí notebooku jsou bez problémů.

 

V Praze dne 27. dubna 2012.

Digitalizace a technologie

Oddělení studoven

 

Zdeněk Matušík

01.12.12