Nová stránka 1

Zpřístupňování knihovních jednotek ve zvláštním ochranném režimu

Informace pro uživatele

 

Vymezená část fondu tištěných dokumentů Národní knihovny se zpřístupňuje pouze ve zvláštním ochranném režimu, jenž poskytuje zvýšenou ochranu zařazeným publikacím, resp. jednotlivým výtiskům.

Ve většině případů jsou tomuto režimu podřízeny jednotlivé cenné exempláře jinak třeba běžných titulů, ale i cenné dílčí součásti fondů jako celky, cenná vydání apod.

Zvláštnímu ochrannému režimu zpřístupňování jsou rovněž podřízeny publikace, jejichž společenský oběh je regulován ustanovením § 191 odst. 1 nebo § 192 odst. 2 trestního zákoníku (specifický okruh pornografické literatury), resp. jež spadají - a to ve zvláště vyhrocené míře - do působnosti ustanovení §§ 403-405 trestního zákoníku.

S výjimkou problematiky ustanovení § 191 odst. 1 nebo § 192 odst. 2 trestního zákoníku se však v žádném případě nejedná o omezování přístupu k obsahu dokumentu.


Zpřístupňování knihovních jednotek ve zvláštním ochranném režimu

 • řídí se zvláštními pokyny
 • je spjato s vyplněním badatelského listu
 • je umístěno do Studovny vědeckých pracovníků
 • uskutečňuje se ve zvlášť stanovené provozní době, pokud je Studovna vědeckých pracovníků otevřena

  pondělí - pátek 9,00 - 12,00 a 14,00 - 19,00
  v letních měsících: úterý, čtvrtek 9,00 - 12,00 a 14,00 - 19,00
   
 • kopírování těchto jednotek je možné na objednávku, v režimu kopírování archivních a zvláště cenných fondů, nebo – po projednání s knihovníkem a za stanovených podmínek – s použitím vlastního fotografického přístroje (bez použití intenzivního světla); jednotky s obsahem spadajícím do působnosti § 191 odst. 1 nebo § 192 odst. 2 trestního zákoníku   kopírovat nelze.

 

Studovna vědeckých pracovníků

Jana Huňová

01.12.12