Čestná medaile Zdeňka Václava To

Čestná medaile Zdeňka Václava Tobolky
 

Nositelé medaile za rok 2005
z Národní knihovny ČR:


Mgr. Adolf Knoll
Mgr. Zlata Houšková


Vznik ceny:
2000
Medaile nese jméno po Zdeňku Václavu Tobolkovi (1874-1951), kterého knihovnická veřejnost zná především nejen jako autora Pravidel popisu prvotisků a tzv. Knihopisu, ale i jako zakladatele Státní knihovnické školy a osoby, která prosadila knihovnictví jako studijní obor na Univerzitě Karlově.

Uděluje: Sdružení knihoven (SDRUK) a Nadace knihoven

Termín udělování: zpravidla jednou ročně na celostátní konferenci "Knihovny současnosti" (září)

Kategorie: uděluje se ve dvou kategoriích - knihovně nebo osobnosti za rozvoj českého knihovnictví

Pravidla pro přidělování: kdokoliv může podat návrh se zdůvodněním adresovaný Radě SDRUK. O přidělení rozhoduje Rada SDRUK ve spolupráci s Nadací knihoven

Cena: medaile s portrétem Z.V. Tobolky

Seznam nositelů ceny

 

01.12.12