Parlament České republiky POSLAN

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2005
4. volební období

241

USNESENÍ
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
ze 43. schůze ze dne 21.dubna 2005

k podpoře investičního záměru na stavbu nové budovy Národní knihovny

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 

p o d p o r u j e investiční záměr na stavbu nové budovy Národní knihovny ČR pro umístění novodobých fondů a na rekonstrukci Klementina, který předložil její ředitel Mgr. Vlastimil Ježek na jednání výboru v objektu Národní knihovny dne 3. března 2005.
 

 

 

  

Zbyněk Novotný v. r.
ověřovatel
výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu

Walter Bartoš v. r.
předseda
výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu


 

01.12.12