Zajímavý přírůstek získaný výměnou s Ruskou státní knihovnou

Zajímavý přírůstek získaný výměnou s Ruskou státní knihovnou

Tituljarnik (Velká státní kniha) je prvním celkovým dvousvazkovým vydáním význačné památky ruské knižní kultury 17. století.

 

 

První svazek je přetiskem bohatě ilustrovaného rukopisu 17. století. Kromě textu kniha obsahuje zobrazení erbů, podobizny ruských velkoknížat, carů, patriarchů a cizích panovníků. Druhý svazek je překladem textu do moderní ruštiny s komentářem a rejstříky. Kniha určitě zaujme odborníky a milovníky historie nejen svým obsahem, ale též pečlivým zpracováním: krásnou vazbou, zajímavými ilustracemi a papírem se zlatou ořízkou.

01.12.12