Odbor vydavatelský

Vydavatelské oddělení

telefon: 281 013 316
fax: 281 013 333
e-mail: milena.redinova@nkp.cz
poštovní adresa:

Centrální depozitář Národní knihovny ČR
Vydavatelské oddělení
Sodomkova 2
102 00 PRAHA 15

   
vedoucí oddělení: PhDr. Milena Ředinová
   

Vydavatelské oddělení
Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Komplexně zabezpečuje ediční činnost NK včetně akcidenčních tisků, prodej a distribuci vydaných dokumentů. Odpovídá za přípravu a realizaci výroční zprávy NK. V rámci své odborné působnosti provádí koordinační, metodickou, poradenskou a konzultační činnost. Podílí se na zajištění provozu informačního a prodejního stánku u vchodu do budovy knihovny. Předkládá návrh edičního plánu NK. Plánuje a koordinuje redakční zpracování publikací – děl vydávaných NK a propagačních tiskovin. V rámci své odborné působnosti dohlíží na kvalitu redakční úpravy publikací NK. Podílí se na korekturách textů mediálních, publikačních a jiných výstupů. Zabezpečuje interní výrobu publikací edičního plánu včetně akcidenčních tisků. Komplexně zabezpečuje distribuci, prodej a expedici kompletní nakladatelské produkce NK včetně propagačních předmětů. Podílí se na zajištění provozu informačního a prodejního stánku u vchodu do budovy knihovny.


 

 

Milena Ředinová

01.12.12