Hudební oddělení

telefon: 221 663 129
fax: 222 220 370
e-mail: oh@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Hudební oddělení
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
   
vedoucí: Prom.fil. Zuzana Petrášková
zástupce: Mgr. Šárka Handlová
   
   

Hudební oddělení
Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Buduje, spravuje a zpřístupňuje fond hudebnin, doplňuje fond historických tištěných a rukopisných hudebnin NK. Zajišťuje jmenné a věcné zpracování hudebnin v souladu s platnými mezinárodními (národními) standardy. Buduje a spravuje příruční knihovnu a příruční fondy oddělení. Řídí ústřední soupis historických hudebních pramenů na území ČR (Souborný hudební katalog) v koordinaci s mezinárodní akcí RISM (Mezinárodní soupis hudebních pramenů). V rámci své působnosti vyvíjí metodickou a odpovídající odbornou ediční činnost.

 

Odborná činnost

Zuzana Petrášková

01.12.12