Doplňování fondů

Obecná charakteristika

Odbor zabezpečuje systematické doplňování národního konzervačního fondu, univerzálního knihovního fondu, studijního fondu a fondu speciálních (netištěných) dokumentů v souladu s aplikací mezinárodní metody Konspektu.

Koordinuje akviziční činnost uvnitř instituce.

Předmětem doplňování jsou domácí a zahraniční neperiodické dokumenty šířené na hmotných nosičích.

Doplňují se současné bohemikální dokumenty v celoplošném tematickém a druhovém záběru na základě povinného výtisku, další exempláře současné domácí literatury a retrospektivně bohemikální dezideráta.

Výběrově se doplňují současné zahraniční dokumenty. V rámci mezinárodní výměny publikací se doplňují i jednotlivé tituly zahraničních periodik.

Odbor odpovídá za prvotní tj. přírůstkovou evidenci získaných dokumentů.

Cíle doplňování domácí literatury

Pro plnění funkce národní knihovny v širokém mezinárodním kontextu garantovat doplňování národní produkce (současné i dříve vydané) v maximální úplnosti a to pro účely archivní a jako východisko pro zajištění univerzální dostupnosti bohemikální produkce.

Pro plnění funkce univerzální vědecké a studijní knihovny doplňovat dokumenty se zaměřením na potřeby vysokých škol univerzitního typu, vědeckých a odborných pracovišť a to především v oblasti společenských věd, přírodních věd, kultury a umění. V souladu s obecnou definicí uživatele NK ČR jsou sledovány odborné potřeby vysokoškolsky graduovaného uživatele (zejména pracovníka vědy, výzkumu a vzdělávání), případně vysokoškolského studenta hlavních univerzitních oborů požadujícího nadstavbovou literaturu. Doplňování zde spočívá v získávání dalších exemplářů pro studijní účely.

Cíle doplňování zahraniční literatury

Pro plnění funkce univerzální vědecké a studijní knihovny doplňovat dokumenty se zaměřením na potřeby vysokých škol univerzitního typu, vědeckých a odborných pracovišť a to výběrově především z oblasti společenských věd, přírodních věd, kultury a umění. V souladu s obecnou definicí uživatele NK ČR jsou sledovány odborné potřeby vysokoškolsky graduovaného uživatele (zejména pracovníka vědy, výzkumu a vzdělávání), případně vysokoškolského studenta hlavních univerzitních oborů požadujícího nadstavbovou literaturu. V doplňování zde platí zásada jedinečnosti exemplářů s výjimkou literatury encyklopedického a slovníkového charakteru. Systematické retrospektivní doplňování se nepředpokládá.

Pro podporu funkce národní knihovny výběrově doplňovat zahraniční bohemikální literaturu.

Oddělení doplňování domácích dokumentů
Oddělení doplňování zahraničních dokumentů

   
   
Kontakty

Edita Lichtenbergová

01.12.12