Studovna hudebního oddělení

UMÍSTĚNÍ 1.patro (po schodišti od vrátnice), místnost č. 133 (Starý matematický sál jezuitského kláštera)
TELEFON 221 663 + linka 254 (provolba)
221 663 + linka 255 (provolba)
221 633 + linka 266 (provolba)
221 663 + linka 129 (provolba) - vedoucí oddělení
221 663 111 (centrála)
FAX 222 220 370
E-MAIL OH@nkp.cz
   
PROVOZNÍ DOBA
   
  Studovna je přístupná všem čtenářům s platným čtenářským průkazem Národní knihovny ČR
   
VÝPŮJČ ŘÁD Badatelský řád studovny hudebního oddělení
   
FOND
  • více než 5000 hudebních rukopisů, především z 18., 19., také 20. století, a to jak dobových opisů, tak autografů
  • okolo 110 000 jednotek hudebních tisků od 18. století po dnešek
  • více než 400 původních dopisů, psaných slavnými skladateli a hudebníky
  • komplet takzvaného Mozartova památníku, jenž v Národní knihovně vznikl roku 1837 jako první Mozarteum na světě vůbec. Obsahuje reprezentativní výběr Mozartova díla, zejména v podobě historicky důležitých opisů a prvních tištených vydání
  • reprezentativní komplet jak zahraniční, tak domácí muzikologické literatury, hudebních časopisů a dalších druhů dokumentů
  • další informace o fondu hudebního oddělení
   
KATALOGY
   
SLUŽBY

Oddělení hudební

Odpovědná pracovnice: Mgr. Zuzana Petrášková

Zuzana Petrášková

01.12.12