Fyzikální a mechanické vlastnosti lepenky archivních kvalit

Fyzikální a mechanické vlastnosti lepenky archivních kvalit

Vlastnost

Lepenka 0,96 mm Lepenka 1,20 mm
Tloušťka (mm) 0,990± 0,02 1,182± 0,015
Plošná hmotnost (g/m2) 762 910
Pevnost v průtlaku (MPa) 1,35 1,89
Tržné zatížení podél (kN/m) 26,5 38,3
Tržné zatížení napříč (kN/m) 17,0 22,6
Protažení podél (%) 2,0 2,3
Protažení napříč (%) 5,1 6,2
Dynamický modul pružnosti podél (MPa) 3300 3800
Dynamický modul pružnosti napříč (MPa) 1570 1710
Odpor při ohybu o 30o, linka ohybu napříč    

- nerilovaná (N)

7,4 11,2

- standardně rilovaná (N)

6,6 9,2
Obsah CaCO3 (%)archivaci 5 5
pH vodného výluhu 7,37 7,40
pH povrchu - zelený 7,20 7,29
- bílý 7,11 7,32
01.12.12