Hlavní rizika působení parametrů klimatu na skladované fondy

Doporučené podmínky pro skladování, přepravu a manipulaci u některých druhů fondů

Druh fondu Podmínky pro skladování, přepravu a manipulaci
Všeobecně čisté, bezprašné a temné prostory
vyloučení přímého světla a blízkosti světelného zdroje
kontrolovaný přístup vzduchu
uchovávání volně nebo v krabicích
(nekyselý papír)
umístění na děrovaných kovových stacionárních nebo mobilních regálech
přeprava ve vhodných obalech (bedny, vozíky) v klimatizovaných skříňových dopravních prostředcích
šetrná manipulace
Smíšené knihovní sbírky
(knihy, časopisy, noviny, mapy)
uchovávání volně nebo v krabicích
(nekyselý papír)
Černobílé fotomateriály
(čenobílé filmy, papírové fotografie, mikrofilmy, mikrofiše, černobílé fotografické desky)
Barevné fotomateriály
(barevné filmy, barevné fotografické desky)
uchovávání v obálkách, skládačkách, krabicích
(nekyselý papír, nekorodující kov, nechlorované plasty)

Magnetická média
(videokazety, magnetofonové kazety, gramofonové desky, zvukové a počítačové pásky, kompaktní disky, diskety)
uchovávání v originálních obalech umístěné ve schránkách (nekyselý papír, nechlorované plasty)

01.12.12