Ochrana knihovních fondů před negativními vlivy prostředí X1

Ochrana knihovních fondů před negativními vlivy prostředí

Proces rozkladu dokumentů se dá značně zpomalit tím, že se vytvoří vhodné skladovací podmínky, které zabrání negativním vlivům různých faktorů, které se na degradaci knihovních materiálů podílejí.

Biologické faktory

K biologickým činitelům, kteří se podílejí na degradaci knihovnických materiálů, patří mikroorganismy, hmyz a hlodavci.

Největší nebezpečí pro knihovní fondy z biologických faktorů představují mikroskopické houby (plísně). Výskytu plísní na knihovních materiálech lze zabránit udržováním vhodných skladovacích podmínek a na základě preventivní mikrobiologické kontroly. Vlastní mikrobiologická kontrola zahrnuje odběr, inkubaci (růst) a vyhodnocení vzorku v daném prostředí.

Podmínky výskytu, identifikace a vlivu plísní, hmyzu a hlodavců na knihovní fondy - tab.

Fyzikální a chemické faktory

Mezi další činitele, které se podstatnou měrou podílejí na degradace knihovnických materiálů, patří fyzikální a chemické faktory. Dodržováním vhodných skladovacích podmínek lze významným způsobem ovlivnit proces degradace materiálů, aby se vyloučila hlavní rizika působení negativních parametrů klimatu na skladované fondy. Existují poměrně jednoduché způsoby stabilizace  parametrů klimatu ve skladovacích prostorách. Nutným, ale velmi účinným prostředkem je průběžná kontrola prostředí.

Doporučené parametry klimatu pro některé druhy fondů - tab.

Hlavní rizika působení parametrů klimatu na skladované fondy - tab.

Způsoby stabilizace parametrů klimatu ve skladovacích prostorách - tab.

Způsoby měření parametrů klimatu ve skladovacích prostorách - tab.

Budovy

Stavby, v nichž jsou uchovávány knihovní fondy, by měly být projektovány tak, aby splňovaly požadavky na ochranu před různými ovlivňujícími faktory co nejlépe. Optimálním řešením je budova, jejíž výchozí stavební dispozice umožňují stabilně udržet doporučené parametry prostředí bez pomoci klimatizace.

Základní požadavky na budovu pro skladování knihovních materiálů - tab.

Vystavování knihovnických exponátů

Zpřístupnění dokumentů z vybraných sbírek by mělo být prováděno formou výstav jen v případě, že budou dodržovány podmínky, při kterých nedojde k poškození vystavovaných materiálů:

  • umístění ve výstavních vitrínách (omezení negativního vlivu okolního prostředí, bezpečnostní ochrana proti krádeži)
  • správná instalace exponátů do vitrín (šetrná manipulace, vhodné umístění, zabezpečení proti mechanickému poškození /podložky,upevňovací mechanismy/, zajištění obracení listů /u knih/)
  • kontrola dodržování parametrů klimatu ve vitrínách (stejné jako ve skladovacích prostorách) pomocí odpovídajících přenosných zařízení
  • úprava parametrů klimatu ve vitrínách (adsorbční prostředky /silikagel/, úprava klimatu v okolí /zastínění, řízené větrání, klimatizace/)

Doporučujeme navštívit webové stránky Státního ústředního archivu v Praze 4 - Chodovec, které se týkají zásad pro vystavování archiválií: http://www.mvcr.cz/archivy/sua/cinnost/vystav.htm

01.12.12