Doporučené parametry klimatu pro některé druhy fondů

Doporučené parametry klimatu pro některé druhy fondů

Druh fondu Smíšené knihovní sbírky Černobílé fotomateriály Barevné fotomateriály Magnetická média
Teplota (přijatelná)
[kolísání]
18± 2 oC (do 25 oC)
[do 2 oC/24 h]
16± 2 oC (do 21 oC)
[do 1,5 oC/24 h]
5± 1 oC (do 7 oC)
[do 1,5 oC/24 h]
18± 2 oC (do 25oC)
[do 3 oC/24 h]
Rel.vlhkost (přijatelná)
[kolísání]
50± 5% (40-60%)
[do 5%/24 h]
30± 5% (20-50%)
[do 5%/24 h]
30± 5% (20-50%)
[do 5%/24 h]
30± 5% (20-50%)
[do 5%/24 h]
Proudění vzduchu do 0,5 m/s do 0,5 m/s do 0,5 m/s do 0,5 m/s
Intenzita osvětlení
[krátkodobě]
do 50 lx
[do 2500 lx]
do 50 lx
[do 2500lx]
do 50 lx
[do 2500lx]
do 50 lx
[do 2500lx]
Intenzita UV-záření do 75 m W/lm do 75 m W/lm do 75 m W/lm do 75 m W/lm
Roční osvit do 200000 lx.h do 200000 lx.h do 200000 lx.h do 200000 lx.h
Prašnost do 50 m g/m3 do 50 m g/m3 do 50 m g/m3 do 50 m g/m3
NOx do 10 m g/m3 do 10 m g/m3 do 10 m g/m3 do 10 m g/m3
SO2 do 10 m g/m3 do 10 m g/m3 do 10 m g/m3 do 10 m g/m3
CO2 do 4,5 mg/m3 do 4,5 mg/m3 do 4,5 mg/m3 do 4,5 mg/m3
Ozón do 4,5 m g/m3 do 4,5 m g/m3 do 4,5 m g/m3 do 4,5 m g/m3
01.12.12