Hlavní rizika působení parametrů klimatu na skladované fondyHlavní rizika působení parametrů klimatu na skladované fondy

Faktor působení Důsledek
Teplota
nízká
nebezpečí kondenzace vody na povrchu materiálů
vysoká urychlení chemické degradace (hydrolýza, oxidace)
podpora mikrobiální činnosti (růst plísní)
snižování celkové mechanické odolnosti
celková deformace (zkroucení, odlupování filmu, lepkavost, zeslabení záznamu)
prudké výkyvy rozměrové změny (rozpínání, smršťování, praskání)
Relativní vlhkost
nízká
rozměrové změny (smršťování)
snižování mechanické odolnosti (křehnutí, praskání...)
vysoká aktivace mikrobiální činnosti (růst plísní)
rozměrové změny (bobtnání)
snižování mechanické odolnosti (kroucení)
urychlení chemické degradace (hydrolýza, oxidace)
celková deformace (odlupování filmu, lepkavost, zeslabení záznamu)
barevné změny (blednutí barev)
probíhá koroze kovových dílů
prudké výkyvy snižování celkové mechanické odolnosti
celková deformace (praskání, zkroucení, borcení, tuhnutí a tvrdnutí kůže, odlupování barevných vrstev...)
Světlo (UV-záření) urychlování chemické degradace (hydrolýza, oxidace)
barevné změny (tmavnutí materiálů, blednutí barev...)
Prach a popílek ulpívání na povrchu (zdroj mikroorganismů, zeslabení záznamů)
urychlení chemické degradace
Plynné zplodiny
(NOx, SO2, CO2, O3)
původci agresivní chemické reakce
Výměna vzduchu
nízká
podpora mikrobiální činnosti (růst plísní)
urychlování chemické degradace (hydrolýza, oxidace)
lokální zvyšování vlhkosti
vysoká problémy s homogenitou prostředí
01.12.12