Hlavní rizika působení parametrů klimatu na skladované fondy

Způsoby stabilizace parametrů klimatu ve skladovacích prostorách

Faktor působení Stabilizační prostředek
Teplota klimatizace (mobilní nebo stacionární klimatizační zařízení), řízené větrání (ventilátory, otevírání oken), stavební úpravy (izolace)
Relativní vlhkost klimatizace (mobilní nebo stacionární klimatizační zařízení), při nízké vlhkosti zvlhčování (zvlhčovače), při vysoké vlhkosti odvlhčování (odvlhčovače), řízené větrání (ventilátory, otevírání oken), stavební úpravy (izolace)
Světlo (intenzita osvětlení a UV-záření) zastiňovací prostředky (UV-folie, závěsy, žaluzie, rolety), vhodný zdroj osvětlení (zářiče s UV-filtry)
Znečišťující látky ovzduší (prach, NOx, SO2, CO2, O3) klimatizace (mobilní nebo stacionární klimatizační zařízení)
Proudění vzduchu klimatizace (mobilní nebo stacionární klimatizační zařízení), řízené větrání (ventilátory, otevírání oken), stavební úpravy (průduchy)
01.12.12