10. Desatero účastníka systému ISMN

 
  1.  Vstup do systému ISMN je dobrovolný. Vstupte do něj až po zvážení všech jeho výhod. Vystoupit již nelze. 
  2. Neprodleně hlaste změny názvu vydavatele i změny dalších údajů. 
  3. Zasílejte ohlašovací lístky v okamžiku přidělení čísla ISMN (jakmile jde publikace do tisku). 
  4. Přidělujte čísla ISMN pouze tištěným hudebninám. 
  5. Zajistěte správné vytištění čísla ISMN v publikaci
  6. Neposkytujte vlastní čísla ISMN jiným vydavatelům. 
  7. Pečlivě evidujte všechna přidělená čísla ISMN.
  8. Nepřipusťte zneužití systému ISMN k jakýmkoliv jiným účelům než je stanoveno Mezinárodní agenturou ISMN. 
  9. Při ukončení činnosti informujte o tom písemně Národní agenturu ISMN v ČR a vraťte jí blok čísel ISMN. 
10. V případě jakýchkoliv pochyb či nejasností se obraťte na Národní agenturu ISMN v ČR.

 

Antonín Jeřábek