5. Neparticipující vydavatelé

Ve výjimečných případech může hudebninám vydavatelů, kteří publikují příležitostně nebo malý počet titulů, přidělit ISMN Národní agentura ISMN v ČR. V takovém případě jí vydavatel oznámí všechny potřebné údaje o chystaném titulu a Národní agentura ISMN mu sdělí číslo ISMN na ohlašovacím lístku. 

Antonín Jeřábek