7. Tisk a publikování ISMN

ISMN se musí objevit na publikaci samé. Je to nutné pro účinný chod tohoto systému.

ISMN by mělo být vytištěno dostatečně velkým typem, aby bylo snadno čitelné (pokud možno alespoň 9-bodovým).

7.1 Tisk ISMN na hudebninách

7.1.1 Umístění ISMN

ISMN musí být vytištěno na zadní straně partitury nebo hlasu.

Pokud to lze, mělo by být ISMN též vytištěno u údaje o autorském právu a na rubu titulního listu.

Pokud není možné vytisknout ISMN na žádném z těchto míst, musí být vytištěno na jiném nápadném místě (např. v patě první strany notového textu).

Když je publikací jednotlivý list, uvede se ISMN pouze na jednom místě této publikace.

Když je určitá publikace antologií, musí být ISMN této antologie jasně odlišeno od všech dalších čísel ISMN, která mohou být vytištěna u jednotlivých děl obsažených v této antologii.

Čísla ISMN v čárovém kódu se uvádí na zadní straně obálky, desky (nemá-li publikace přebal) nebo přebalu.

7.1.2 Úplné uvedení čísel ISMN náležejících k publikaci

Naléhavě se doporučuje, aby byl alespoň v jedné z částí publikací uveden úplný seznam čísel ISMN přidělených všem jejím částem, přičemž za každým číslem následuje příslušná vysvětlivka. Pokud to lze, měl by se stejný seznam uvést rovněž v další jedné nebo více částí publikace.

Příklady: ( Upřesňující výrazy jsou pouze ilustrativní, nikoliv předepsané. Uvádějí se v jazyce publikace.)

ISMN M-2600-0043-8 (partitura)
ISMN M-2600-0055-5 (klavírní výtah)
ISMN M-2600-0045-2 (soubor hlasů)

Tento seznam by měl být uveden alespoň v partituře, případně též v klavírním výtahu a snad také v každém hlasu.

ISMN M-2600-0046-9 (partitura, vázaná)
ISMN M-2600-0047-6 (partitura, brožovaná)

Tento seznam by měl být uveden jak ve vázané, tak v brožované partituře.

Pro vícesvazkové publikace (srovnej bod 6.5):

ISMN M-2600-0051-3 (sv.3)
ISMN M-2600-0048-3 (soubor)
ISMN M-2600-0049-0 (sv.1)
ISMN M-2600-0050-6 (sv.2)

Tento seznam by měl být uveden ve všech třech svazcích:, v každém svazku se musí uvést alespoň čísla ISMN souboru a daného svazku.

Jestliže je soubor hlasů distribuován v obalu, pak musí být ISMN souboru vytištěno i na tomto obalu. Jestliže jsou hlasy dostupné též jednotlivě, měla by být čísla ISMN jednotlivých hlasů rovněž uvedena na tomto obalu.

7.2 Uvádění ISMN v čárovém kódu

U opticky rozpoznatelných znaků OCR by se mělo ISMN tisknout ve formě OCR-B.

Rychlé, celosvětové šíření snímání čárového kódu vedlo k doporučení používat mezinárodní 13-místný čárový kód. Všechny tyto čárové kódy začínají identifikátorem státu, s výjimkou čárových kódů pro knihy a periodika a také pro tištěné hudebniny. V mezinárodní síti knižního obchodu se kódy 978 pro knihy, 979 pro tištěné hudebniny a 977 pro periodika považují za "zemi knih" (bookland).

Za kódem 979 následuje úplné číslo ISMN včetně kontrolní číslice. Pro účely čárového kódu má M hodnotu nula (0).

Příklad převodu ISMN do kódu "země knih" (tj. do čárového kódu):

ISMN M-2600-0068-1

M = 0 0260000681

Přidání kódu pro "zemi knih" 9790260000681

Toto je číslo ISMN s kódem "země knih".

Znamená to, že kontrolní číslici není třeba propočítávat, ale použije se stejné jako u okem čitelného ISMN.

7.3 Opatření 13-místného čárového kódu - instrukce pro výrobce filmových předloh

Aby vydavatelé mohli získat filmové předlohy pro uvedení čísla ISMN v čárovém kódu a jeho vytištění na své produkty, měly by být dodrženy následující postupy:

Ověřit platnost čísla ISMN poskytnutého vydavatelem, s použitím kontrolní číslice ISMN, abychom se vyhnuli jakýmkoli chybám při přepisu nebo přenosu ISMN (viz algoritmus pro výpočet kontrolní číslice ISMN).

Vytvořit čísla ISMN s kódem "země knih" (viz algoritmus pro tvorbu tohoto čísla z čísla ISMN).

Vytisknout následující:

1. ISMN v okem čitelných číslicích (formátu OCR-B)
2. ISMN s kódem "země knih" v čárovém kódu a
3. ISMN s kódem "země knih" v okem čitelných číslicích.

Měly by být dodrženy technické požadavky EAN pro tisk čárových kódů.

Čísla ISMN vytištěná ve strojem čitelné formě podléhají také zásadám stanoveným touto příručkou. Souběžný blok čísel ISMN v čárovém kódu vydavatelům poskytuje Národní agentura ISMN v ČR.

7.4 Zveřejňování ISMN

Čísla ISMN by se měla objevovat ve vydavatelských reklamách, katalozích a skladových seznamech, v letácích, brožurách a všech dalších informačních a marketingových materiálech.

Doporučuje se, aby se v takových materiálech tisklo ISMN na nápadném místě, v blízkosti názvu a popisu publikace.

Vždy by se mělo uvádět úplné ISMN, i když lze vynechat písmena "ISMN", pokud je jasné, že tímto číslem je Mezinárodní standardní číslo hudebnin.

 

Antonín Jeřábek