Zpráva ze zahraniční služební cesty

 

Jméno účastníka cesty

Mgr. Natálie Koníčková

Pracoviště - instituce, adresa

Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1

Pracoviště - zařazení

Oddělení doplňování zahraniční literatury

Důvod cesty

Návštěva 7.knižního veletrhu v Krakově a jednání v Oddělení doplňování zahraniční literatury  Jagellonské knihovny ohledně spolupráce v oblasti výměny.

Místo - město

Krakov

Místo - země

Polsko

Datum (od-do)

20.-26.10.2003

Podrobný časový harmonogram

20.10.2003 ve  21.12 hod.odjezd vlakem z Prahy, příjezd do Krakova v 5.36 hod. dne 21.10. Ubytování v hotelu, nezbytné formality.

Od  11.00 hod. do 15.30 hod. - jednání v oddělení doplňování zahraniční literatury Jagellonské knihovny s paní Boženou Pilch -Ožóg, odpovědnou za výměnu s ČR, prohlídka knihovny.

22.10. v 10.00 - návštěva historické budovy Jagellonské university Collegium Maius, od 11.00 - pokračování jednání o spolupráci v oblasti výměny v Jagellonské knihovně a seznamování s problémy a práci knihovny (paní Barbara Litwin).

23.10-24.10 - účast na knižním veletrhu, výběr katalogů na rok 2004, zaznamenání bohemik a nových titulů pro fondy NK. Jednání se zástupci polsko-ruské dodavatelské firmy "Ruská kultura", polských univerzitních nakladatelství.

25.10. ve 22.45 hod. odjezd vlakem do Prahy. Příjezd v 7.30 hod. dne 26.10.2003.

Spolucestující

 

Finanční zajištění

Reciproční výměnný pobyt na základě kulturní dohody

Cíle cesty

Projednání oboustranně výhodné výměny a možností jejího rozšíření.

Plnění úkolů na 7. knižním veletrhu v Krakově.

Plnění cílů cesty

Byly dojednány obsahové podmínky rozšíření výměny. Jagellonská knihovna bude dostávat česká polonica, nabídkové seznamy z oblasti humanitních věd a publikace Karlovy univerzity. Národní knihovna ČR bude mít možnost objednávat si nové tituly z knižní produkce krakovských nakladatelství UNIVERSITAS, Wydawnictwo UJ, Wydawnictwo Literackie, Znak. K tomu budeme i nadále dostávat publikace Jagellonské univerzity. 7. knižního veletrhu v Krakově se zúčastnilo více než 304 vystavovatelů a hlavním čestným hostem bylo Rusko. Veletrh se konal ve dnech 23-26.10.2003 a navštívilo ho více než 20.000 lidi. V průběhu veletrhu byly získány katalogy univerzitních a málo známých nakladatelství. Kromě toho byly zjištěny podmínky a možností nákupu a dodání ruských publikací distributorskou polsko-ruskou firmou "Ruská kultura".

Program

 

Poznámky

Více informací o Jagellonské knihovně lze vyhledat na adrese: http://www.bj.uj.edu.pl.

Přivezené materiály

3 knihy do fondu NK, výběr katalogů.

Datum předložení zprávy

31.10.2003

Podpis předkladatele zprávy