lbg

Hledání na www

Hledat výraz :        Hledej
 
Návod k vyhledávání
Standardní nastavení:
- automatické levo/pravostranné rozšiřování hledaných výrazů
- automatické spojování hledaných výrazů operátorem AND
Dotaz můžete formulovat i pomocí operátorů:
- operátor AND - & (pravé tlačítko Alt+C) - např. čtenář & registrace
- operátor OR - | (pravé tlačítko Alt+W) - např. noviny | časopisy
- operátor NOT - ~ (pravé tlačítko Alt+1) - např. služby ~ prezenční
Složitější dotaz můžete formulovat pomocí závorek () - např. (prezenční | absenční) & služby
Víceslovný výraz zadejte do " " - např. "meziknihovní reprografické služby"